Yakın gelecekte cerrahının da robot olduğu ameliyatların olma ihtimali nedir?

ankara-da-vinci-robotik-cerrahi-ameliyati-merkezi (9)

Robotik teknolojiler özellikle Amerika ve Japonya gibi dünyanın önde gelen ülkelerinde hızlı bir gelişim göstermektedir. Ülkemizde ise henüz Ankara, İstanbul gibi büyük şehirlerimizde uygulanmaktadır. Fakat, hasta memnuniyeti ve tedavi başarısı göz önüne alındığında, çok hızlı olarak tüm şehirlerde yaygınlaşmaya başlamıştır.

Robotik cerrahi ile yapılan ameliyatlarda hastanede kalma ve iyileşme sureleri nedir?

ankara-da-vinci-robotik-cerrahi-ameliyati-merkezi (7)

Robotik cerrahi ile prostat kanseri ameliyatı olan hastaların diğer operasyon yöntemi ile ameliyat olan hastalara göre iyileşme süreleri daha hızlıdır. Robotik cerrahi ile yapılan ameliyatlar ve diğer yöntemlerle yapılan ameliyatların karşılaştırmaları ile elde edilen sonuçlar bu yöndedir.

Robotik cerrahi sonrası ağrı olur mu?

ankara-da-vinci-robotik-cerrahi-ameliyati-merkezi (8)

Robotik cerrahi ile prostat kanseri ameliyatı sonrası zaman zaman ağrı görülebilmektedir. Hangi yöntemle yapılmış olursa olsun ciddi bir ameliyattır ve hastaların belli ağrılar çekmesi oldukça doğal bir sonuçtur. Fakat, Robotik cerrahi hastanın hem ameliyat sırasında hem de sonrasında konforunu artırmayı amaçlayan bir ameliyattır ve prostat dokusunun dışarı alınması için karın cildi üzerine yapılan küçük kesiklerin ağrısı olarak karşımıza çıkabilir.

Robotik cerrahi ile yapılan ameliyatlarda yara izi nasıl olur?

ankara-da-vinci-robotik-cerrahi-ameliyati-merkezi (6)

Eskiden açık olan yapılan pek çok ameliyat laparoskopik ve robotik cerrahi yöntemi ile yapılabilmektedir. Fakat, henüz her açık ameliyat robotik cerrahi yöntemi ile yapılamazken, tüm laparoskopik yöntem ile yapılan ameliyatlar, robotik cerrahı tekniği ile gerçekleştirilebilmektedir.

Robotik cerrahi ile yapılan ameliyatlarda robotun hata yapma ihtimali var midir?

Imacon Color Scanner

Robotik cerrahi üroloji pratiğindeki yerini günümüzde çoktan almıştır. Biz de merkezimizde yeni nesil robotik sistemler ile ameliyatlarımızı gerçekleştirmekteyiz. Bu güne kadar yapmış olduğumuz yüzlerce robotik cerrahi ile prostat kanseri ameliyatı deneyimimizde robotik sistemlere ait mekanik bir arıza ile karşılaşmadık.

Robotik cerrahi ile yapılan prostat ameliyatlarında ameliyat suresi nedir?

ankara-da-vinci-robotik-cerrahi-ameliyati-merkezi (3)

Robotik cerrahi ile yapılan prostat ameliyatlarında ameliyat suresi nedir? Bir cerrahi yöntemin, asla operasyonun yapıldığı süre ile kalitesi belirlenemez. Önemli olan, uygun cerrahinin doğru teknik ile yapılıyor olmasıdır. Cerrahın tecrübesi, bilgi birikim ve becerisi ile orantılı olarak değişmektedir.

Robotik cerrahi her merkezde uygulanabilir mi?

ankara-da-vinci-robotik-cerrahi-ameliyati-merkezi (2)

Robotik cerrahi her merkezde uygulanamayan bir cerrahi yöntemdir. Merkezde öncelikle robotik sistem bulunması gerekir. Robotik sistem bulunan hastanede operasyonun gerçekleşebilmesi için de, robotik sistem sertifikasına sahip cerrah bulunması gerekir.

Prostat ameliyatımı robotik cerrahi ile olmak istiyorum. Ne yapmalıyım?

ankara-da-vinci-robotik-cerrahi-ameliyati-merkezi (1)

Robotik cerrahi kullanım alanları her ne kadar artmış olsa da, bu yöntem ile ameliyat yapılan merkezlerin sayısı maalesef ki istenilen düzeyde değildir. Eğer hasta robotik cerrahi ile prostat kanseri ameliyatı yaptırmak istiyor ise, da Vinci robotik cerrahi sisteminin bulunduğu bir sağlık kuruluşuna müracat etmesi gerekir.

Her hasta robotik ya da laparoskopik yöntem ile ameliyat olabilir mi?

ankara-da-vinci-robotik-cerrahi-ameliyati-merkezi (10)

Teknolojik olarak tıb alanında yapılan gelişmeler sayesinde ve endoskopik cerrahi alanında tecrübelerin artması ile, robotik cerrahi hızla yaygınlaşmaktadır. Robotik cerrahi üroloji alanında çok sık tercih edilmesine rağmen, kadın doğum, kalp ve damar cerrahi ile göğüs cerrahisi ameliyatlarında çok sık tercih edilmeye başlanmıştır.

Robotik cerrahi ameliyat sonrası komplikasyonları nelerdir?

ankara-da-vinci-robotik-cerrahi-ameliyati-merkezi (9)

Robotik cerrahi özel bir ameliyat yöntemidir. Anestezist tarafından hasta ameliyat öncesi ve sonrası hastanın değerlendirilmesi ile başlayıp, ameliyat sırası ve sonrasında tekrar kontrol edilmesi gerekir. Anesteziye bağlı komplikasyonlar nedeni ile hayati tehlike bile oluşabilmektedir; ancak merkezimizde deneyimli anestezi ekibimiz sayesinde bu güne kadar yaptığımız ameliyatlarımızda bu komplikasyonlarla hiç karşılaşmadık.